ประวัติ SPOCKET

 • การพัฒนาที่มั่นคงและราบรื่นแม้ในช่วงปีของ COVID-19
 • ขยายทีมขายของเราสำหรับความต้องการในการพัฒนา บริษัท ของเรา
 • การดำเนินงานที่ดีในปี 2561
 • แบรนด์ SpocketGuard ที่จดทะเบียนในปี 2560
 • ย้ายไปที่อาคารสำนักงานใหม่เนื่องจากการขยายขนาด
 • จดทะเบียน บริษัท ส่งออกในจีนแผ่นดินใหญ่
 • การเพิ่มสายการผลิตสองสายเนื่องจากการขยายตัวของตลาด
 • การสร้างทีมและการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานเริ่มขึ้นในปี 2556
 • การส่งออกนักการทูตยืนและผู้ถือในปี 2555
 • R&D แล้วเสร็จในปี 2554
 • เริ่มการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์รัดนิรภัยในปี 2554
 • เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการแสดงและความปลอดภัยในปี 2552
 • จดทะเบียนในปี 2551